Article Index

22.12.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmekogu ISKE auditeerimise.

 

17.12.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Kultuuriministeeriumi andmekogude ISKE auditeerimise.

 

14.12.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Riigi Infosüsteemi Ameti andmekogude ISKE auditeerimise.

 

5.10.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Siseministeeriumi tellimusel Rahvastikuregistri andmekogu ISKE auditeerimise.

 

11.09.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Rahandusministeeriumi tellimusel Statistikaameti andmekogude (sh. H turbeastmega) ISKE auditeerimise.

 

11.06.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti riigi infosüsteemi haldussüsteemi ISKE auditeerimise.

 

29.05.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Sihtasutuse H turbeastmega majutuskeskkonna ISKE auditeerimise.

 

4.05.2015 I&T Advisor lõpetas koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Haigekassa H turbeastmega andmekogude ISKE auditeerimise.

 

26.02.2015 I&T Advisor sõlmis pikaajalise lepingu ISO 27001:2013 infoturbe haldussüsteemi juurutamise alaste nõustamisteenuste osutamiseks Transiidikeskus AS-ile

 

19.02.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel WCAG 2.0 rakendusjuhendi koostamise.Juhend on abivahend veebitoimetajatele ja disaineritele, et viimased saaks teha puuetega inimestele paremini kasutatavaid veebilehti. Juhend on leitav siit.

 

1.02.2015 I&T Advisor ja Knowit tehtud ühispakkumine Sotsiaalministeeriumile infoturbe (ISKE) alaste tööde teostamiseks osutus edukaks.

 

Joomla Template - by Joomlage.com