Article Index

22.12.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti 7 andmekogu (sh. 2 H andmekogu) ISKE vastavusauditi

 

1.12.2018 I&T Advisor alustas ISO 27001 juurutamise nõustamist Ridango AS-is

 

26.11.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Eesti Interneti Sihtasutuse tellimusel EIS infosüsteemi ISKE vastavusauditi

 

23.11.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Veeteede Ameti tellimusel navikatsioonimärkide andmekogude ISKE vastavusauditi

 

20.11.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt SK ID Solutions AS piiratud mahus ISO 27001 siseauditi. 

 

4.10.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Rahandusministeeriumi tellimusel Statistikaameti andmekogude ISKE auditeerimise.

 

26.09.2018 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Fujitsu Estonia AS-is ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

13.09.2018 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Levira AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 

22.07.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Medisoft AS ISKE rakendamise alase nõustamise esimese etapi.

 

19.06.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Eesti Rahvusraamatukogu tellimusel kirjastajaportaali andmekogu ISKE auditeerimise.

 

14.05.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse tellimusel Siseministeeriumi teise osa andmekogude ISKE auditeerimise.

 

26.03.2018 I&T Advisor osales Bureau Veritas Estonia läbi viidud Aktors OÜ ISO 27001 sertifitseerimise auditis. 

Joomla Template - by Joomlage.com