Article Index

12.12.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt Rahandusministeeriumi ja selle allasutuste (Maksu- ja Tolliamet, Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskusandmekogude ISKE auditeerimise.

 

01.10.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse andmekogude ISKE auditeerimise.

 

15.09.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Levira AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 

20.08.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt ISO 27001 juurutamise nõustamist Ridango AS-is

 

25.08.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi WaveCom AS-is ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

5.07.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt Eesti Kirjandusmuuseumi repositooriumi Kivike ISKE auditeerimise.

 

30.04.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigikogu Kantselei andmekogude (sh. 1 H andmekogu) ISKE auditeerimise.

 

27.04.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt Kultuuriministeeriumi andmekogude ISKE auditeerimise.

 

15.04.2019 I&T Advisor alustas ISO 27001 juurutamise nõustamist Proact Estonia AS-is

 

13.04.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Aktors OÜ-s ISO 27001 korralise auditi.

 

23.03.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Hansab AS-is ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

15.03.2019 I&T Advisor alustas ISKE juurutamise nõustamist Võrguvara AS-is.

 

1.02.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Cybernetica AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 

25.01.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Telia Eesti AS-is ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

Joomla Template - by Joomlage.com