Article Index

15.12.2020 I&T Advisor lõpetas edukalt Keskkonnaministeeriumi haldusala andmekogude ISKE auditeerimise.

 

30.11.2020 I&T Advisor lõpetas edukalt Maaeluministeeriumi ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti andmekogude ISKE auditeerimise.

 

1.11.2020 I&T Advisor lõpetas edukalt Eesti Rahvus Ringhäälingu 3 andmekogu ISKE auditeerimise.

 

10.10.2020 I&T Advisor lõpetas edukal Connected OÜ ISKE rakendamise nõustamise.

 

2.10.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Levira AS-is ISO 27001 resertifitseerimise auditi.

 

24.08.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi WaveCom AS-is  ISO 27001 korralise auditi.

 

24.08.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Bolt-is ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

1.07.2020 I&T Advisor lõpetas edukalt ISO 27001 siseauditi Ridango AS-is

 

25.05.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Aktors OÜ-s ISO 27001 korralise auditi.

 

30.04.2020 I&T Advisor lõpetas edukal Järva Valla ISKE rakendamise nõustamise.

 

12.03.2020 I&T Advisor lõpetas edukalt Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse tellimusel Siseministeeriumi andmekogude (sh. H tasemega) ISKE auditeerimise.

  

22.01.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Telia Eesti AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 

20.01.2020 I&T Advisor viis edukalt läbi Lennuliiklusteeninduse AS-is ISO 27001 standardile vastavuse eelhindamise auditi.

 

15.01.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Cybernetica AS-is ISO 27001 resertifitseerimise auditi.

Joomla Template - by Joomlage.com