Article Index

15.05.2022 I&T Advisor lõpetas edaukalt Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ISO 27001 eelauditi. 

 

1.05.2022 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Almic OÜ ISO 27001 korralise auditi.

 

5.05.2022 I&T Advisor lõpetas edaukalt Enefit Grupi ISO 27001 eelauditi. 

 

17.03.2022 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Hansab AS ISO 27001 resertifitseerimiseauditi.

 

23.02.2022 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi KPMG Eesti AS ISO 27001 sertifitseerimiseauditi.

 

25.01.2022 I&T Advisor lõpetas edaukalt IT riskianalüüsi koostamise BaltCap AS 

 

20.01.2022 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Nortal AS ISO 27001 sertifitseerimiseauditi.

 

12.01.2022 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Cybernetica AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 


 

10.12.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Payments Techco OÜ ISO 27001 sertifitseerimiseauditi.

 

20.11.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Posti Messaging OÜ ISO 27001 sertifitseerimiseauditi.

 

10.11.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Directo OÜISO 27001 sertifitseerimiseauditi.

 

29.10.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Hansaworld Eesti kontori ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

14.10.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Prominion OÜ-s ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

11.10.2021 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigikogu Kantselei Elektroonilise Hääletamise Süsteemi (EHS) andmekogu ISKE vastavusauditi.

 

7.10.2021 I&T Advisor lõpetas edukalt Rahandusministeeriumi tellimusel Statistikaameti andmekogude ISKE auditeerimise.

 

5.10.2021 I&T Advisor lõpetas edukalt ENTSO-E OPDE/ATOM Security Plan Type 2 vastavusauditi Elering AS-is ja Baltic RSC-s.

 

4.10.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Build.Works-is ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

25.09.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Levira AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 

20.09.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi WaveCom AS-is  ISO 27001 korralise auditi.

 

25.05.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Almic OÜ-s ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

13.07.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Bolt-is ISO 27001 korralise auditi.

 

17.06.2021 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti 5 andmekogu ISKE vastavusauditi.

 

02.06.2021 I&T Advisor lõpetas edukalt SK ID Solutions AS piiratud mahus ISO 27001 siseauditi. 

 

25.05.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Almic OÜ-s ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

16.04.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Aktors OÜ-s ISO 27001 resertifitseerimise auditi.

 

10.03.2021 I&T Advisor lõpetas edukalt ENTSO-E OPDE/ATOM Security Plan Type 1 vastavusauditi Elering AS-is ja Baltic RSC-s.

 

01.03.2021 I&T Advisor lõpetas edukalt E-riigi Akadeemia talituspidevuse dokumentatsioonia koostamise alase nõustamise.

 

26.02.2021 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti 3 andmekogu (sh. 2 H andmekogu) ISKE vastavusauditi.

 

10.02.2021 I&T Advisor lõpetas edukalt Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse elektrooniliste masinloetavate reisidokumentide avaliku võtme infrastruktuuri infosüsteemi ISO 27001 eelauditi läbiviimise.

 

03.02.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Telia Eesti AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 

22.01.2021 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Cybernetica AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 


15.12.2020 I&T Advisor lõpetas edukalt Keskkonnaministeeriumi haldusala andmekogude ISKE auditeerimise.

 

30.11.2020 I&T Advisor lõpetas edukalt Maaeluministeeriumi ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti andmekogude ISKE auditeerimise.

 

1.11.2020 I&T Advisor lõpetas edukalt Eesti Rahvus Ringhäälingu 3 andmekogu ISKE auditeerimise.

 

10.10.2020 I&T Advisor lõpetas edukal Connected OÜ ISKE rakendamise nõustamise.

 

2.10.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Levira AS-is ISO 27001 resertifitseerimise auditi.

 

24.08.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi WaveCom AS-is  ISO 27001 korralise auditi.

 

24.08.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Bolt-is ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

1.07.2020 I&T Advisor lõpetas edukalt ISO 27001 siseauditi Ridango AS-is

 

25.05.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Aktors OÜ-s ISO 27001 korralise auditi.

 

30.04.2020 I&T Advisor lõpetas edukal Järva Valla ISKE rakendamise nõustamise.

 

12.03.2020 I&T Advisor lõpetas edukalt Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse tellimusel Siseministeeriumi andmekogude (sh. H tasemega) ISKE auditeerimise.

  

22.01.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Telia Eesti AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 

20.01.2020 I&T Advisor viis edukalt läbi Lennuliiklusteeninduse AS-is ISO 27001 standardile vastavuse eelhindamise auditi.

 

15.01.2020 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Cybernetica AS-is ISO 27001 resertifitseerimise auditi.


12.12.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt Rahandusministeeriumi ja selle allasutuste (Maksu- ja Tolliamet, Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskusandmekogude ISKE auditeerimise.

 

01.10.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse andmekogude ISKE auditeerimise.

 

15.09.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Levira AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 

20.08.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt ISO 27001 juurutamise nõustamist Ridango AS-is

 

25.08.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi WaveCom AS-is ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

5.07.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt Eesti Kirjandusmuuseumi repositooriumi Kivike ISKE auditeerimise.

 

30.04.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigikogu Kantselei andmekogude (sh. 1 H andmekogu) ISKE auditeerimise.

 

27.04.2019 I&T Advisor lõpetas edukalt Kultuuriministeeriumi andmekogude ISKE auditeerimise.

 

15.04.2019 I&T Advisor alustas ISO 27001 juurutamise nõustamist Proact Estonia AS-is

 

13.04.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Aktors OÜ-s ISO 27001 korralise auditi.

 

23.03.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Hansab AS-is ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

15.03.2019 I&T Advisor alustas ISKE juurutamise nõustamist Võrguvara AS-is.

 

1.02.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Cybernetica AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 

25.01.2019 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Telia Eesti AS-is ISO 27001 sertifitseerimise auditi.


22.12.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti 7 andmekogu (sh. 2 H andmekogu) ISKE vastavusauditi

 

1.12.2018 I&T Advisor alustas ISO 27001 juurutamise nõustamist Ridango AS-is

 

26.11.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Eesti Interneti Sihtasutuse tellimusel EIS infosüsteemi ISKE vastavusauditi

 

23.11.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Veeteede Ameti tellimusel navikatsioonimärkide andmekogude ISKE vastavusauditi

 

20.11.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt SK ID Solutions AS piiratud mahus ISO 27001 siseauditi. 

 

4.10.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Rahandusministeeriumi tellimusel Statistikaameti andmekogude ISKE auditeerimise.

 

26.09.2018 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Fujitsu Estonia AS-is ISO 27001 sertifitseerimise auditi.

 

13.09.2018 I&T Advisor viis koostöös Bureau Veritas Estoniaga edukalt läbi Levira AS-is ISO 27001 korralise auditi.

 

22.07.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Medisoft AS ISKE rakendamise alase nõustamise esimese etapi.

 

19.06.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Eesti Rahvusraamatukogu tellimusel kirjastajaportaali andmekogu ISKE auditeerimise.

 

14.05.2018 I&T Advisor lõpetas edukalt Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse tellimusel Siseministeeriumi teise osa andmekogude ISKE auditeerimise.

 

26.03.2018 I&T Advisor osales Bureau Veritas Estonia läbi viidud Aktors OÜ ISO 27001 sertifitseerimise auditis. 


29.12.2017 I&T Advisor viis koostöös Grant Thornton Baltic OÜ-ga läbi BB Finance OÜ kiirlaenude pakkumiseks kasutatavate infotehnoloogia lahenduste hindamise lähtudes Finantsinspektsiooni juhendist „Nõuded Finantsjärelevalve subjekti Infotehnoloogia ja Infoturbe korraldusele“.

 

22.12.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt Rahandusministeeriumi  tellimusel nelja kohalike omavalitsuse infosüsteemi ISKE auditeerimise.

 

19.12.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Sihtasutuse H turbeastmega majutuskeskkonna lisandunud infrastruktuuriosade tõttu teostatud ISKE järelauditeerimise.

 

7.12.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse tellimusel Siseministeeriumi esimese osa andmekogude ISKE auditeerimise.

 

28.11.2017 I&T Advisor lõpetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 4 andmekogu ISKE auditeerimise.

 

8.11.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt Maaeluministeeriumi ISKE auditeerimise tööde viimase osa.

 

30.09.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti e-valimistega seotud Koguja andmekogu ISKE auditeerimise.

 

20.09.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt Tervise Arengu Instituudi ISKE rakendamise alase nõustamise.

 

15.09.2017 I&T Advisor osales Bureau Veritas Estonia läbi viidud Levira AS ISO 27001 sertifitseerimise auditis.

 

20.06.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt Maaeluministeeriumi ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti andmekogude ISKE auditeerimise.

 

16.05.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Sihtasutuse H turbeastmega majutuskeskkonna ja Riigipilve pilootprojekti ISKE auditeerimise.


22.12.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt Sotsiaalministeeriumile KnowIT-ga koostöös tehtud infoturbe (ISKE) alased tööd.

 

16.12.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) andmekogu ISKE auditeerimise.

 

9.12.2016 I&T Advisor aitas PECB Europe-l korraldada koolitust Euroopa Liidu IT agentuuri peakontoris Tallinnas.

 

8.12.2016 I&T Advisor viis koostöös Grant Thornton Baltic OÜ-ga läbi Medicredit OÜ IT üldkontrollide ja varunduslahenduste ülevaatuse.

 

30.11.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt Töötukassa kolme andmekogu ISKE auditeerimise.

 

29.11.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Rahandusministeeriumi  tellimusel Riigi Tugiteenuste Keskuse andmekogu ISKE auditeerimise.

 

3.11.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt Siseministeeriumi  tellimusel ESTODAC andmekogu ISKE auditeerimise.

 

30.06.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt Eesti Väärtpaberikeskuse tellimusel Eesti väätpaberite keskregistri, mis kuulub  Nasdaq OMX gruppi ISKE auditeerimise.

 

21.06.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Sotsiaalministeeriumi andmekogude (sh. Tervise Arengu Instituudi VAHIS andmekogu ) andmekogu ISKE auditeerimise.

 

22.04.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekogude (sh. SA Kutsekoda kutseregister) andmekogu ISKE auditeerimise.


22.12.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmekogu ISKE auditeerimise.

 

17.12.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Kultuuriministeeriumi andmekogude ISKE auditeerimise.

 

14.12.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Riigi Infosüsteemi Ameti andmekogude ISKE auditeerimise.

 

5.10.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Siseministeeriumi tellimusel Rahvastikuregistri andmekogu ISKE auditeerimise.

 

11.09.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Rahandusministeeriumi tellimusel Statistikaameti andmekogude (sh. H turbeastmega) ISKE auditeerimise.

 

11.06.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti riigi infosüsteemi haldussüsteemi ISKE auditeerimise.

 

29.05.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Sihtasutuse H turbeastmega majutuskeskkonna ISKE auditeerimise.

 

4.05.2015 I&T Advisor lõpetas koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Haigekassa H turbeastmega andmekogude ISKE auditeerimise.

 

26.02.2015 I&T Advisor sõlmis pikaajalise lepingu ISO 27001:2013 infoturbe haldussüsteemi juurutamise alaste nõustamisteenuste osutamiseks Transiidikeskus AS-ile

 

19.02.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel WCAG 2.0 rakendusjuhendi koostamise.Juhend on abivahend veebitoimetajatele ja disaineritele, et viimased saaks teha puuetega inimestele paremini kasutatavaid veebilehti. Juhend on leitav siit.

 

1.02.2015 I&T Advisor ja Knowit tehtud ühispakkumine Sotsiaalministeeriumile infoturbe (ISKE) alaste tööde teostamiseks osutus edukaks.

 


3.12.2014 Koostöös Siseaudiitor.ee-ga viis  I&T Advisor läbi koolituse "IT auditi põhitõed siseaudiitorile". Koolituse täpsem kirjeldus on leitav siit.

 

1.12.2014  I&T Advisor pakub Skype-le pikemaajalise koostöölepingu raames äriintelligentsuse (Business Intelligence) valdkonnas vastavuse nõuete (Compliance) haldamise alaseid nõustamise teenuseid. Nõustamis teenused katavad SOX, GDPR ja finantsauditi nõetele vastavuse tagamist ning nõuetele vastamise kvaliteedi kontrolli jooksvat teostamist.

 

1.06.2014  I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti dokumendivahetuskeskuse andmekogu ISKE auditeerimise riigihanke.

 

1.05.2014  I&T Advisor on nüüdsest personali sertifitseerimise firma PECB ametlik partner. PECB tegeleb ISO sertifitseerimisega seotud personali koolitamisega ja ISO standardite sertifitseerimisega. Partnerluse raames saame korraldada PECB koolitusi Eestis, pakkuda oma klientidele PECB partnerite koolitusi välisriikides ning vahendada PECB partnerite lektoreid Eestis korraldatavatele koolitustele. Koolitamise kohta vaata täpsemat informatsiooni siit.

 

1.04.2014 Koostöös Siseaudiitor.ee-ga viis  I&T Advisor Eesti Arengufondi siseauditi raames läbi IT üldkontrollide ja varunduslahenduste ülevaatuse.

Joomla Template - by Joomlage.com