Koolitamine ei ole küll meie põhitegevus aga on meile võimalus ja vaheldus oma klientide ja muude toredate inimestega vahetult suhelda, kogemusi jagada ja tõsta seeläbi inimeste teadlikkust kas infotehnoloogiast või mõnes muus põnevas teemas.

I&T Advisor tegeleb:

  • Infoturbe
  • Nõuetele vastavuse (Compliance)
  • IT sisseostu
  • ja muude IT teemaliste koolituste korraldamisega Eestis

Koolituste korraldamine

Meie motoks on korraldada alati huvitavaid, praktilisi ja aktiivse kaasa löömise võimalusi pakkuvaid koolitusi. Meie koolitajad on oma alal igapäevaselt praktiseerivad professionaalid, kes omavad lisaks põhjalikele teoreetilistele teadmistele ka praktilist töökogemust. Seetõttu illustreerib meie koolitusi kindlasti keskmisest rohkem praktilisi näiteid. Veel on meie jaoks tähtsal kohal osavõtjate kaasamine, mis väljendub erinevate individuaalsete või grupitöö vormis lahendatavate ülesannete kasutamise näol, kus koolitatavad saavad kohe oma omandatud oskused ka proovile panna. 

Meie koolitajad on edukalt viinud läbi mitmeid koolitusi avalikule sektorile Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise koolitusprogrammi "Tark e-riik" raames. Samuti on meie koolitajatel mitmeid kogemus nii avaliku, kui erasektori IT auditi ja nõustamise projektide raames spetsiifiliste IT koolituste ning töötubade korraldamisel.

Omame Eestis ja välismaal kontaktvõrgustiku läbi mitmete eriala organisatsioonide nagu Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing, ISACA, Bureau Veritas jne. ning saame oma kontaktidelt uurida ka välisriikide lektorite vahendamise võimalusi Teie poolt Eestis korraldatavatele koolitustele.

 

 

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com